robin-hood-en-little-john

Exposé

Dit is de informatie die je geeft voordat het eigenlijke verhaal begint.

Dit verhaal gaat over de legendarische roodharige Engelse bandiet die zich ergens in de 13e eeuw met zijn bende ophield in de bossen van Sherwood (Nottinghamshire) en Barnsdale (Yorkshire). Hij leefde van de jacht, stal van de rijken en beschermde de armen en zwakken.

Motorisch moment

Dit is het start van het verhaal.

Lang geleden woonden Robin Hood samen met zijn vrienden en volgelingen samen in het bos van Sherwood. Deze groep mensen hadden alles voor elkaar over, ze hadden elkaar trouw gezworen tot in de dood. Op een zekere dag zei Robin tegen zijn vrienden: “Ik heb zin om eens alleen op jacht te gaan.” Dit was tegen de afspraken in, maar Robin stond erop dat hij alleen zou gaan en hij verbood de anderen om mee te gaan. Hij maakte een duidelijke afspraak met de achterblijvers. Wanneer hij op zijn hoorn blies, dan moesten ze hem direct te hulp komen. Dat was namelijk het teken dat er gevaar was.

Robin Hood nam afscheid, trok zijn pijl en boog en verdween in het bos.

Ontwikkelingen

Er volgt een reeks ontwikkelingen die uiteindelijk naar de climax leiden.

Al snel kwam Robin Hood bij een snelstromende, brede beek uit. Over deze beek lag een smal bruggetje. Dit bruggetje leidde naar de overkant. Robin was nieuwsgierig naar wat zich aan de overkant van de beek bevond. Hier was hij nog nooit geweest. Hij besloot naar het bruggetje te lopen en op het moment dat hij zijn voet erop had gezet, zag hij aan de overkant een vreemdeling staan. Ook de vreemdeling stapte op het bruggetje.

De vreemdeling was een forse en indrukwekkende man, maar Robin Hood stond bekend als heer en meester in het bos waar hij leefde. Dus deinsde hij niet voor de vreemdeling terug. Hij zag in de vreemdeling juist een beduchte tegenstander, met wie hij zich wilde meten.

Razendsnel haalde Robin Hood een pijl uit zijn koker, trok zijn boog van zijn schouder en riep: “Ik zal je onze gebruiken leren!” De meeste mensen zouden onder de indruk zijn als zoiets naar hen geroepen werd. Echter was de vreemdeling dit duidelijk niet. De vreemdeling hief dreigend zijn stok omhoog en schreeuwde dreigend terug: “Ik ros je af, als je je boog verder aanraakt!”
Spottend riep Robin terug: “Je spreekt als een ezel! Als ik mijn boog span, heb je geen tijd om je stok te gebruiken.” Waarop de vreemdeling antwoordde: “En jij spreekt als een lafaard! Je wilt me doodschieten, terwijl ik geen ander wapen heb dan een stok.”

Als Robin Hood iets niet wilde zijn, dan was het wel een lafaard. Dus zei hij tegen de vreemdeling: “Nee, ik been geen lafaard.” Hij slingerde zijn pijl en boog weg en sneed vlug een stevige stok van de tak van een eik. “We zullen strijden met gelijke wapens op het bruggetje. Wie in de beek valt heeft verloren. En als de strijd is afgelopen, dan vervolgen we onze eigen weg.” riep Robin Hood. Hier kon de vreemdeling zich wel in vinden, dus zei hij: “Goed, ik wijk geen duimbreed!” En de twee kruisten de stokken voor de start van het gevecht.

Climax

Dit is het hoogtepunt van het verhaal.

Robin Hood bracht een eerste geweldige slag toe. Maar de vreemdeling bleek een geduchte tegenstander te zijn. Over en weer vielen er slagen. Het gevecht zag er spectaculair uit. Het leek wel alsof de twee aan het koordansen waren op het smalle bruggetje. De beide strijders bleven slagen uitdelen, maar hoe dapper Robin Hood zich ook weerde tegen deze tegenstander. Hier kon hij niet tegenop.

De vreemdeling haalde flink uit en onze held tuimelde in de beek. “Wel kereltje, wat wou je nu?” zei de vreemdeling neerkijkend op Robin Hood die in de beek lag. Robin Hood kon niet anders dan zijn verlies nemen. “Ik heb het verloren, beste vreemdeling. Jij bent een dappere en sterke kerel; laten we vrede sluiten?” Robin Hood liep naar de kant en trok zich op aan een meidoornstruik. En daar stond onze held, druipnat aan de kant van de beek. Robin Hood moest zichtbaar even bijkomen van het gevecht en blies vervolgens op zijn hoorn.

Robins vrienden, allemaal in het groen gekleed, kwamen aangerend en keken naar hun leider. “Wat is er aan de hand? Wat ben je nat?” riep William Studeley, Robins beste vriend.

Met een glimlach keek hij zijn vriend aan en zei: “Er is niets anders gebeurd, dan dat dit ventje hier me in het water heeft gegooid.” De volgelingen en vrienden van Robin Hood trokken hun wapens en zeiden: “Dat moet gewroken worden!” Maar Robin wenkte hen en gehoorzaam stonden ze stil. Al voelden ze hun vingers jeuken. “Laat dat,” zei Robin, “het is een braaf en dapper man.” En tot de vreemdeling zei Robin: “Je hebt vast niemand iets te vrezen; die boogschutters hier zijn mij trouw. Zie hier, het zijn er negenenzestig. Wil je één van de hunnen worden, het groene boskleed dragen, en ons vrij leventje leven? Ikzelf zal je het gebruik van pijl en boog leren.” De vreemdeling hoefde niet lang na te denken en riep: “Akkoord! Mijn hand erop! Ik zal u met alle kracht dienen. Mijn naam is John Little.”


Afwikkeling

Dit is het fysieke einde van het verhaal.

“Die naam moeten we veranderen!” riep William Studeley, “Zo’n flinke kerel moet Little John heten!” Allen juichten, met in hun midden Little John. Een paar van de mannen haalden een hert om het boven het vuur te braden, en in het dichte woud werd vrolijk gefeest. Robin Hood nam zijn nieuwe vriend terzijde, gaf hem groene kleren, hing een boog en pijlkoker om de schouders en bracht hem zó in de vriendenkring terug.

Eindbeeld

Dit is het laatste beeld dat je geeft aan de kinderen.

Tot laat in de avond werd er gelachen, gedronken en gezongen. En John Little heette voortaan voorgoed Little John.

Vertel het verhaal met muziek!

Vertel het verhaal eens met een achtergrond muziek. Speel het onderstaande nummer af op je digibord en vertel vervolgens het verhaal. Op deze manier ga je de fantasie van de kinderen nog meer prikkelen. Let er wel op dat je het achtergrondmuziek niet te hard hebt staan.

Lesdoelen

Aan een verhaal kan je talloze lesdoelen koppelen. Een aantal voorbeelden van lesdoelen die je voor dit verhaal kan hebben zijn:

  • Het verhaal dient ter ontspanning voor de kinderen.
  • Koppel het verhaal aan het thema: vriendschap, Engeland.
  • Gebruik het verhaal voor: ‘Verhaal van de maand’. Je gebruikt het verhaal dan voor taal en spelling. Vertel het verhaal in twee delen: Robin Hood en Little John deel 1 aan het begin van de week en Robin Hood en Little John deel 2 aan het einde van de week. Nadat je deel 1 hebt verteld is het aan de kinderen om het verhaal af te schrijven. Bespreek de geschreven met de kinderen en haal hier spellingproblemen uit. Laat de kinderen de nette tekstversie versieren. Hang deel 1 (of alleen de afbeelding van de Robin Hood en Little John in deel 1) en de geschreven verhalen op in jouw klas.

Vertellen maar!

Dit was het verhaal over Robin Hood en little John. Het verhaal is geschikt voor de midden- en bovenbouw. Het is nu aan jou om dit verhaal te delen met de kinderen in jouw klas.

Wil jij een ander verhaal vertellen? Op inmijnklas.nl staan verschillende verhalen om te vertellen! Voor tips en tricks met betrekking tot het voorbereiden van verhalen kan je gebruik maken van deze infographic.

Ga jij dit verhaal ook vertellen aan jouw klas? Wij zijn erg benieuwd naar je ervaringen, lesdoelen, vervolg les en reacties van de kinderen. Deel jouw ervaringen met ons door onder dit bericht een reactie achter te laten.

meesterJasper on FacebookmeesterJasper on Instagram
meesterJasper
Stamgroepleider van de Kluizelaar (groep 6/7/8) op O.J.S. de Petteflet te Groningen en oprichter van inmijnklas.nl. Met inmijnklas.nl hoop ik een plek te creëren waar meesters, juffen en studenten hun ervaringen en ideeën kunnen delen met elkaar!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights