Wie ben ik?

Meester Jasper
Oprichter van inmijnklas.nl

In 2016 ben ik begonnen met de opleiding pabo-top. En wat is het een goede keuze van mij geweest om mij om te scholen tot meester voor het basisonderwijs.

Mijn eerste stageschool was een jenaplanschool, een nieuw type onderwijs voor mij. Maar ik kwam erachter dat deze manier van les geven perfect in mijn straatje past.

Als meester sta ik het liefst in de groep, samen met de kinderen wil ik de wereld ontdekken.
Kijk eens in de omgeving van de kinderen en dan zie je al zoveel punten die je kunt gebruiken voor je reken- en taallessen. En juist deze omgeving is voor de kinderen heel tastbaar en interessant om mee te werken.

Tijdens mijn stages heb ik ook regelmatig aan de kinderen gevraagd wat zij willen leren. Wat voor onderwerpen vinden zij interessant? Wat boeit hen? Aan de hand van deze input ben ik lessen gaan ontwerpen waarbij de interesses van de kinderen en de onderdelen die geleerd moeten worden samenkomen. En datgene wat wij – de kinderen en ik – leren gaan op een mooie manier vastleggen en presenteren.

Het belangrijkste in onderwijs vind ik dat kinderen met plezier zich willen ontwikkelen. De kinderen moeten met plezier naar school komen, zij moeten zich veilig voelen in de groep en er moet op een leuke manier gewerkt worden. Als je een dergelijke situatie creëert ben ik ervan overtuigd dat dit de ontwikkeling van het kind positief beinvloedt. Een goede afwisseling tussen spel, werk, viering en gesprek zal je terugvinden in mijn stamgroep.

In 2018 ben ik klaar met mijn opleiding. En vanaf het schooljaar 2018/2019 ben ik op de Swoaistee in Groningen stamgroepleider van groep 6/7/8.

Samen de wereld  verder ontdekken en steeds weer nieuwe dingen blijven leren!

Meester Jasper