de-klassenvergadering-podcast

Hij staat online! De aflevering over de klassenvergadering van Jenaplan de Podcast.

De aflevering over de klassenvergadering is opgenomen op OJS de Petteflet, de school waar ik werkzaam ben. Het leuke is dat ik deze aflevering mocht hosten. Ik ging met drie collega’s in gesprek over de klassenvergadering, want was is dit precies? Hoe werkt de klassenvergadering? Wat zijn hun ervaringen? En hoe kan jij starten met de klassenvergadering in jouw groep?

Nieuwsgierig? Je hoeft hieronder alleen nog maar op de play knop te klikken.

Via Spotify kan je laten weten wat jij van deze aflevering vond, maar dit mag je natuurlijk ook altijd onderaan dit bericht doen 🙂

Wat is de klassenvergadering? Hoe werkt het?

Het woord zegt het eigenlijk al, het is namelijk een vergadering van de kinderen in jouw groep. Wij hebben in de groep vier verschillende briefjes liggen waar de kinderen iets op kunnen schrijven. Op de briefjes staat: idee, compliment, vraag of bespreekpunt. Wanneer de kinderen een vraag hebben voor de groep, dan schrijven zij dit op het briefje vraag. Bij een bespreekpunt doen zij dit op het briefje bespreekpunt. En dit werkt ook zo bij de andere briefjes.

Tijdens de klassenvergadering worden de briefjes met elkaar besproken en worden er beslissingen, afspraken of actiepunten gemaakt. Bij iedere vergadering is er een voorzitter en notulist. Je kan ook een tijdbewaker hebben. In mijn klas houdt de voorzitter de tijd in de gaten.

Er zijn verschillende manieren om de klassenvergadering aan te pakken. Ik vertel jullie graag hoe het in mijn groep gaat.

De voorbereiding

De kinderen in de klas kunnen ieder moment een briefje invullen en dit briefje leggen zij in een trommel. Zodra de klassenvergadering op het programma staat kiezen wij een voorzitter en een notulist in de ochtendkring. Iedere vergadering is er een andere voorzitter en notulist. De voorzitter en notulist pakken de trommel en bekijken welke briefjes erin zitten. Als er twee briefjes op elkaar lijken, dan clusteren zij deze. Op deze manier wordt de vergadering voorbereidt.

De vergadering

Tijdens de vergadering zitten de kinderen in de kring. De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. Vervolgens leest de voorzitter een briefje voor, de notulist schrijft het punt op in een map. In de deze map worden alle notulen bewaart. Voor het opschrijven van de notulen hebben wij een speciaal format. Degene die het kaartje heeft geschreven mag zijn/haar punt verder toelichten. Vervolgens mag de groep hierop reageren. Wij werken in de groep met vingers en vuisten. Een vinger is als je iets nieuws wilt zeggen en een vuist houdt in dat je wilt reageren op iets van iemand anders.

Het is heel leuk om te zien hoe betrokken de groep is tijdens de vergadering. De kinderen luisteren heel aandachtig naar elkaar, durven hun mening te geven, vullen ideeën aan, zijn kritisch op elkaar en maken besluiten door middel van te stemmen.

De notulist noteert na ieder punt dat is besproken wat er is afgesproken. Dit doet de notulist nadat de voorzitter heeft gezegd: “Notulist, wil je het volgende opschrijven over dit punt:………”

Wanneer een punt is afgerond wordt het volgende briefje besproken.

Aan het einde van de vergadering is er nog een rondvraag. De voorzitter gaat dan de kring rond met de vraag of er nog iemand een vraag heeft. Soms zijn dit vragen waar de groep direct antwoord op heeft, maar het gebeurt ook dat er gezegd wordt dat het kind dan een briefje moet schrijven voor de volgende vergaderkring.

Na de klassenvergadering

Na de vergadering gaan de kinderen met eventuele onderzoekpunten aan de slag. De antwoorden op de vragen die zij zouden onderzoeken koppelen zij weer terug aan de groep. Dit hoeft niet per se tijdens een klassenvergadering te zijn. Soms spreken de kinderen een moment met elkaar af waarop zij graag de antwoorden willen horen. Het kan ook zijn dat de kinderen afspreken dat het tijdens de volgende vergadering verder wordt besproken.

TIP! Wat ik nog niet voldoende doe, maar vanaf komend schooljaar wel ga doen is de terugblik op de vorige vergadering. De vergadering in mijn groep zal vanaf komend schooljaar op donderdag of vrijdag gepland staan. De terugblik ga ik plannen op maandag. Tijdens de terugblik gaan de kinderen kort benoemen wat de gemaakte afspraken en actiepunten waren.

Voor het eerst de klassenvergadering

Ben je enthousiast en wil jij ook graag de klassenvergadering introduceren in jouw klas? Dan zeg ik vooral doen! Qua materialen heb je niet veel nodig, namelijk: de briefjes waar de kinderen hun inbreng kunnen opschrijven (je kan een format met vraag, compliment en bespreekpunt gratis downloaden op levendleren.nl), een bak waar de kinderen de ingevulde briefjes in kunnen doen, een format om de notulen op te schrijven en een map om deze te bewaren.

Als je deze materialen hebt, dan is het aan jou om aan jouw klas uit te leggen wat de klassenvergadering is en wat de kinderen ermee kunnen doen.

Het is verstandig om de eerste klassenvergadering zelf voor te bereiden en de rol van voorzitter en notulist aan nemen. Leg tijdens deze klassenvergadering en jouw voorbeeld uit wat er van de voorzitter en notulist verwacht wordt.

Hierna kan je kinderen de vergadering laten voorbereiden. Je kan de kinderen hier helemaal los in laten, maar als alles helemaal nieuw is raad ik je aan om bij de voorbereiding aanwezig te zijn. Luister en observeer in dit geval naar de keuzes die de voorzitter en notulist maken en hoe zij het voorbereiden.

Neem tijdens de vergadering plaats in de kring, maar neem dan wel de rol van kind aan. Observeer en geniet!

Een paar voorbeelden uit mijn klas

Een dier in de klas

Mijn eerste jaar in Kluizelaar (schooljaar 2020/2021) op de Petteflet wilden de kinderen graag een dier in de klas. De kinderen gingen op onderzoek uit naar welk dier het beste bij ons in de klas past, de uitkomsten van dit onderzoek presenteerden zij aan elkaar. Uiteindelijk kwamen zij uit bij een schildpad. De kinderen zochten vervolgens naar een schildpad en vonden deze op Marktplaats. Ze hebben zelf contact opgenomen met de persoon en in het weekend hadden zij een ouder geregeld om de schildpad op te halen. Ook moesten de kinderen aan geld komen, hier bedachten ze ook plannen voor.

Ook de verzorging van Speedie kwam naar voren in de klassenvergadering, want wie doet wat? Hier werden mooie schema’s voor gemaakt.

Toen het filter kapotging kwam er ook weer een briefje in de trommel. Er werd weer onderzoek gedaan naar een nieuwe filter en een nieuw plan bedacht om geld in te zamelen.

Tot op de dag van vandaag zijn de kinderen in de groep enorm wijs met Speedie!

Meedoen aan een filmwedstrijd

Bij ons op school hingen flyers om mee te doen aan de Filmwedstrijd | Filmhub Noord. Twee jongens hadden vervolgens een idee, zij wilden graag met de groep meedoen aan deze wedstrijd en hadden ook al een idee waar de film over moest gaan. De jongens legden hun idee uit en de hele groep was razend enthousiast.

Tijdens het schooljaar 2022/2023 zijn de kinderen vervolgens héél erg fanatiek bezig geweest met het maken van de film. Dit hebben zij allemaal helemaal zelf geregeld en gedaan:

  • Het schrijven van een uitgebreid script;
  • Rollen verdelen, denk hierbij aan de rollen van de personages maar ook aan rollen als: cameraman, regisseur en assistent-regisseur;
  • Kleding voor de film verzameld;
  • Onderzoek gedaan naar een programma waar zij het beste hun video mee konden editen. Tijdens dit onderzoek hebben zij contact opgenomen met de projectleider Digitale Geletterdheid van Openbaar Onderwijs Groningen. En hebben zij onze directeur in een gesprek ervan overtuigd dat zij de betaalde versie van een app moesten hebben.
  • Zelf relikwieën gemaakt met de groep;
  • Een filmlocatie geregeld;
  • Tijdens de filmmomenten de andere kinderen van instructies voorzien;
  • De video bewerkt en gemonteerd.

De betrokkenheid van de hele groep was enorm groot. Het was echt hun project en product. De kinderen kwamen er uiteindelijk achter dat het hele proces langer duurde dan zij van tevoren hadden verwacht. Het gevolg is dat zij niet de deadline voor de filmwedstrijd hebben gehaald. Dit was natuurlijk eventjes balen, maar uiteindelijk gingen ze flink verder met hun film.

Mijn rol tijdens dit project? Was met name vragen stellen aan de kinderen wat ze gaan doen en hoe ze het gaan aanpakken, dus steeds leergesprekken voeren. Een voorwaarde voor de kinderen was dat ze mij een voorbereiding of planning lieten zien. Zodra zij mij iets lieten zien, stelde ik hier vragen over om ze aan het denken te en konden zij verder gaan met hun project.

Van schooltraktaties naar pesten

In de klas was er een meisje die een vraag had over schooltraktaties, want officieel moeten er gezonde traktaties uitgedeeld worden maar dat gebeurt niet altijd. Zij vond dat als iets een schoolafspraak is, dan moeten wij ons daar ook aanhouden. De kinderen in de groep begrepen dit wel, maar vonden dit niet het belangrijkste punt om direct aan te pakken. Naast dat ze af en toe een beetje snoeperij wel lekker vinden, gaven de kinderen aan dat er op het schoolplein in de grote pauze nog regelmatig pesterijen zijn, dit was urgenter om mee bezig te gaan zeiden ze. Dit begreep het meisje ook wel en hier was zij het ook mee is.

Toen ik dit hoorde heb ik eerst gecontroleerd of de pesterijen ook binnen de groep afspelen. Hier werd direct een volmondige “NEE!” op geantwoord. Mijn beeld van de groep was dus gelukkig goed.

Uiteindelijk werd dit een heel mooi gesprek en wordt het punt van pesten ook meegenomen naar onze kinderraad.

Feedback voor mij

Ik vind het ontzettend waardevol als kinderen mij deze feedback durven te geven. Dit keer deed een jongen dat door iets op een briefje voor de klassenvergadering te schrijven. De kinderen legden hun punten verder uit en wij hadden hier een mooi gesprek over. Ik luister naar de kinderen, stel de kinderen vragen/vraag om verheldering, maar geef in dit gesprek ook aan wat mijn verwachtingen zijn en wat ik van de gemaakte afspraken vind. Ik vind het belangrijk om de kinderen echt te horen, maar ook duidelijk te maken dat je wel een stamgroepleider (meester) bent.

Na deze vergadering paste ik de punten van de kinderen toe en de kinderen deden dit ook met mijn punten. Het resultaat? Een nóg fijnere (werk)sfeer in de groep. En dat terwijl dit al heel goed en aangenaam was.

Ga jij vergaderen in jouw klas?

Of vergader jij al met de kinderen in jouw klas? Dan ben ik heel benieuwd naar jouw ervaringen. Laat een reactie achter onder dit bericht of deel jouw ervaringen op de Facebookpagina van inmijnklas.nl.

Naast de het vergaderen in de kring, werken wij veel meer in de kring. Nieuwsgierig naar andere kringen?

Heb jij foto’s van een vergadering en plaats je deze op Instagram? Vergeet dan niet om inmijnklas.nl te taggen: @inmijnklas.nl of #inmijnklas te gebruiken.

Meer weten over de klassenvergadering?

meesterJasper on FacebookmeesterJasper on Instagram
meesterJasper
Stamgroepleider van de Kluizelaar (groep 6/7/8) op O.J.S. de Petteflet te Groningen en oprichter van inmijnklas.nl. Met inmijnklas.nl hoop ik een plek te creëren waar meesters, juffen en studenten hun ervaringen en ideeën kunnen delen met elkaar!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights